top of page

ברוכים הבאים!

טפסי הכשרה ובטיחות בסניפים

נא להוריד את הטפסים הרלוונטים

לאישור סיום ההכשרה נא להירשם ולחתום שקראת את כל הסעיפים

ההרשמה מהווה אסמכתא רישמית לכך שאת/ה מאשר/ת את

התנאים הנדרשים בתפקידך שחשובים לבטיחות שלך ושל לקוחות המתחם.

Bowling Shoes
Bowling Shoes
הרשמה לאישור
בסימון כאן אני מאשר/ת שקראתי והבנת את אכפת כלי הבטיחות במתחם
בסימון כאן אני מאשר/ת הסכמה כי קראת את המסמכים

תודה רבה על מילוי האישור הדיגיטלי, בהצלחה בתפקידך החדש!

bottom of page